Mikulášov - kríž U Studienky

V chotári obce pred Bílkovými Humencami bol prameň, kde dlhú dobu (až do polovice 20. storočia) chodievali ľudia liečiť choré oči sebe aj svojmu dobytku. Pobožní ľudia tu plánovali postaviť kaplnku, ale so zámeru po druhej svetovej vojne zišlo. Postavený tu bol aspoň kamenný kríž. Kríž bez nápisov je signovaný kamenárskou firmou (F. Štábla Hodonín). Firma zhotovila začiatkom 20. storočia veľké množstvo krížov na priľahlom Záhorí a napriek tomu, že tento sa tvarom vymyká z ich zostavy, možno ho pravdepodobne datovať medzi roky 1900 až 1920.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 245

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy