Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu

Pri cestičke ku kostolu je kamenný kríž s torzom latinského chronogramu, z ktorého sa dá prečítať meno Batthyányi. Rod Batthyányi bol v rokoch 1765 až 1833 spolumajiteľom panstva, do ktorého obec patrila (Adam Batthyány 1704-1782, syn František Adam 1737-1821). Kríž bol postavený pred špitálom, ktorý mohol vzniknúť koncom 18., alebo začiatkom 19.  storočia a ktorý zbúrali po roku 1956. Dátum vzniku kríža nie je známy. V regióne poznáme tri kríže so známym dátumom vzniku a typovo podobným podstavcom (Láb 1853, Marianka 1856, Kuklov 1840). Mohli by sme potom aj kríž v Lakšárskej Novej Vsi datovať do polovice 19. storočia.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 18, 170, 207

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy