Pri cestičke ku kostolu je kamenný kríž s torzom latinského chronogramu, z ktorého sa dá prečítať meno Batthyányi. Rod Batthyányi bol v rokoch 1765 až 1833 spolumajiteľom panstva, do ktorého obec patrila (Adam Batthyány 1704-1782, syn František Adam 1737-1821). Kríž bol postavený pred špitálom, ktorý mohol vzniknúť koncom 18., alebo začiatkom 19.  storočia a ktorý zbúrali po roku 1956. Dátum vzniku kríža nie je známy. V regióne poznáme tri kríže so známym dátumom vzniku a typovo podobným podstavcom (Láb 1853, Marianka 1856, Kuklov 1840). Mohli by sme potom aj kríž v Lakšárskej Novej Vsi datovať do polovice 19. storočia.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 18, 170, 207

Kamerové systémy