Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste do Šaštína

Na lesnej ceste do Šaštína je postavený kamenný kríž v kovanej ohrádke. Bol postavený za obcou, ale v súčasnosti sa na jeho úroveň už dostala výstavba nových domov. Na kríži je nápis nábožného charakteru bez datujúcich údajov. Kríž svojimi charakteristikami pripomína ďalšie dva kríže, ktoré boli postavené za obcou v rokoch 1906 a 1910. Všetky tri majú rovnakú liatinovú plastiku Krista. To posilňuje predpoklad, že boli od jedného výrobcu. Aj tento by sme mohli datovať okolo spomenutých rokov. Je na ňom signatúra výrobcu A. LOOS Brno. Kríž je postavený na mieste staršieho, zaznačeného počas 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, ktorý existoval aspoň v 2. polovici 19. storočia. Na dvoch skorších mapovaniach je kríž zaznačený vo väčšej vzdialenosti od obce.

 

O, najsladší

KRISTE JEŽIŠU!

Pobožne Teba prosíme,

abys nás mocou Tvojeho

križa proti všetkym

viditelným a nevidi=

=telným nepriatelom

spasenia našeho

obhájit ráčil.“

Kamerové systémy