Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste do Šaštína

Na lesnej ceste do Šaštína je postavený kamenný kríž v kovanej ohrádke. Bol postavený za obcou, ale v súčasnosti sa na jeho úroveň už dostala výstavba nových domov. Na kríži je nápis nábožného charakteru bez datujúcich údajov. Kríž svojimi charakteristikami pripomína ďalšie dva kríže, ktoré boli postavené za obcou v rokoch 1906 a 1910. Všetky tri majú rovnakú liatinovú plastiku Krista. To posilňuje predpoklad, že boli od jedného výrobcu. Aj tento by sme mohli datovať okolo spomenutých rokov. Je na ňom signatúra výrobcu A. LOOS Brno. Kríž je postavený na mieste staršieho, zaznačeného počas 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, ktorý existoval aspoň v 2. polovici 19. storočia. Na dvoch skorších mapovaniach je kríž zaznačený vo väčšej vzdialenosti od obce.

 

O, najsladší

KRISTE JEŽIŠU!

Pobožne Teba prosíme,

abys nás mocou Tvojeho

križa proti všetkym

viditelným a nevidi=

=telným nepriatelom

spasenia našeho

obhájit ráčil.“

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy