Zohor včera a dnes - 7 rokov činnosti

V roku 2022 vstúpil projekt Zohor včera a dnes, ktorého tvorcom je Roman Šimoník, do siedmeho roku existencie. Od počiatku bola náplňou činnosti projektu obnova pamiatok v obci a organizácia podujatí propagujúcich kultúrno-historický odkaz predkov. Ostatných päť rokov bol projekt zaštítený formou rovnomenného občianskeho združenia. Pri tejto príležitosti pripravilo oz Zohor včera a dnes sumárny materiál o svojej činnosti, ktorý je možné stiahnuť vo forme pdf brožúry po kliknutí na obrázok.

Zohor včera a dnes - 7 rokov činnosti