Lakšárska Nová Ves - zaniknuté kríže

L. Včelková Pernischová pri tvorbe monografie obce pracovala s kanonicku vizitáciou z roku 1788, ktorá v obci spomína celkom päť krížov, všetko drevených s plechovými korpusmi Krista. Dva, ktoré majú svojich nástupcov, spomíname v časti kríž pred kaplnkou a kríž pred cintorínom. Ďalšie tri, ktorých dnešné miesta ťažko presne určiť, sa nachádzali pri ceste do Studienky, pri ceste do Šaštína a na konci dediny medzi domami.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 204

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy