Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári

Na križovatke lesných ciest v chotári obce je drevený kríž z roku 1930 v železnej ohrádke. Jediným ozdobným prvkom kríža je rozšírená manžeta v spodnej časti, do ktorej je vyrytý spomenutý letopočet. Starší ľudia ho poznajú ako Krajčírových kríž. Dal ho postaviť Martin Krajčír asi v uvedenom roku. V roku 1997 ho opravili Štefan Jablonický a Alojz Valla.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 209

Kamerové systémy