Na cintoríne v obci je kamenný kríž z roku 1903. Výrobcom kríža bola firma Adolfa Loosa z Brna. V roku 2000 kríž pri veternej smršti prišiel o pôvodnú kamennú krížovú nadstavbu, ktorá už bola čiastočne zvetralá, spadla a rozbila sa. V tom istom roku zhotovili jej dnešnú náhradu zo železa. Ďalšia oprava kríža prebehla v roku 2005 na náklady obce.

 

O Ježišu,

Sudco živých i mrtvých!

Prijmi k Sebe duše všetkých

verných zomrelých, ktorých

si horkým umučením a

smrťou na kríži

vykúpil!

1903

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 208

Kamerové systémy