Lakšárska nová Ves - kríž (1903) na cintoríne

Na cintoríne v obci je kamenný kríž z roku 1903. Výrobcom kríža bola firma Adolfa Loosa z Brna. V roku 2000 kríž pri veternej smršti prišiel o pôvodnú kamennú krížovú nadstavbu, ktorá už bola čiastočne zvetralá, spadla a rozbila sa. V tom istom roku zhotovili jej dnešnú náhradu zo železa. Ďalšia oprava kríža prebehla v roku 2005 na náklady obce.

 

O Ježišu,

Sudco živých i mrtvých!

Prijmi k Sebe duše všetkých

verných zomrelých, ktorých

si horkým umučením a

smrťou na kríži

vykúpil!

1903

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 208

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy