Lakšárska Nová Ves - Valov kríž

Pri ceste, ktorou chodievali pútnici zo Studienky do Šaštína, blízko šaštínskeho a svätojurského chotára stojí Valov kríž. Je zaznačený na mapách medzivojnového Československa.

Kamerové systémy