Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne

Na cintoríne v Mikulášove je ústredný kamenný kríž z roku 1928. Na zadnej časti architektonicky veľmi členitého kríža je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali postaviť Tomáš Macek s manželkou H., rod. Cigánek.

Venovali
TOMÁŠ MACEK
a
manželka rod. H. CIGANEK
1928
Pochválen
Buď Pán Ježiš Kristus

 

Kamerové systémy