Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste do Mikuláša

V chotári obce pri ceste do Borského Mikuláša je v pletivovej ohrádke kamenný kríž, ktorého by mohol pochádzať z polovice minulého storočia. Do telesa kríža sú vytesané nábožné verše a nedatovaný zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali postaviť manželia Mikéskovi.

 

O JEŽIŠU MILUJEM ŤA NADO

VŠETKO, LEBO SI Z LÁSKY

K NÁM, A PRE HRIECHY NAŠE

NA KRÍŽI ZOMREL.

TVOJ SVÄTÝ KRÍŽ,

BUĎ NAŠOU ÚTECHOU

V ZÁRMUKU, NAŠOU SILOU

V POKUŠENIU, NAŠOU

NAJSLADŠOU NÁDEJOU TERAZ,

I V HODINE SMRTI.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

VYSTAVIŤ DALI MANŽELIA

MIKÉSKOVI.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy