V chotári obce pri ceste do Borského Mikuláša je v pletivovej ohrádke kamenný kríž, ktorého by mohol pochádzať z polovice minulého storočia. Do telesa kríža sú vytesané nábožné verše a nedatovaný zakladateľský nápis, podľa ktorého ho dali postaviť manželia Mikéskovi.

 

O JEŽIŠU MILUJEM ŤA NADO

VŠETKO, LEBO SI Z LÁSKY

K NÁM, A PRE HRIECHY NAŠE

NA KRÍŽI ZOMREL.

TVOJ SVÄTÝ KRÍŽ,

BUĎ NAŠOU ÚTECHOU

V ZÁRMUKU, NAŠOU SILOU

V POKUŠENIU, NAŠOU

NAJSLADŠOU NÁDEJOU TERAZ,

I V HODINE SMRTI.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

VYSTAVIŤ DALI MANŽELIA

MIKÉSKOVI.

Kamerové systémy