Lakšárska Nová Ves - Kalvária

História lakšárskej Kalvárie siaha pravdepodobne len do doby medzivojnového Československa. Na nízkej vyvýšenine neďaleko kostola, známej ako Kalvária, je jeden drevený kríž, v minulosti býval pravdepodobne vyšší. Nevieme, či tu niekedy stál súbor troch krížov.

Kamerové systémy