Lakšárska Nová Ves - kríž (1934) pri Zelenkovcoch

V lese na hranici so šaštínskym chotárom pri usadlosti Zelenkovcov bol v roku 1934 postavený kamenný kríž. Na kríži je pôvodná tabuľka na kubuse pod pseudoklasistickým podstavcom a na zadnej strane vytesaný nápis z nedatovanej doby obnovy, keď ho dal znovu postaviť Michal Adamec z Lakšárskej Novej Vsi. Ďalšia drobná oprava kríža prebehla v roku 2007.

 

KRÍŽ TENTO SVETÝ, JE POSTAVENÝ

KU CTI AJ CHVÁLE BOŽEJ

A NA VEČNÚ SPÁSU

DUŠIČIEK V OČISTCI.

R. P. 1934.

 

NECHAL ZNOVU POSTAVIT

MICHAL ADAMEC

V LAKŠÁR. NOVEJ VSI.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy