V lese na hranici so šaštínskym chotárom pri usadlosti Zelenkovcov bol v roku 1934 postavený kamenný kríž. Na kríži je pôvodná tabuľka na kubuse pod pseudoklasistickým podstavcom a na zadnej strane vytesaný nápis z nedatovanej doby obnovy, keď ho dal znovu postaviť Michal Adamec z Lakšárskej Novej Vsi. Ďalšia drobná oprava kríža prebehla v roku 2007.

 

KRÍŽ TENTO SVETÝ, JE POSTAVENÝ

KU CTI AJ CHVÁLE BOŽEJ

A NA VEČNÚ SPÁSU

DUŠIČIEK V OČISTCI.

R. P. 1934.

 

NECHAL ZNOVU POSTAVIT

MICHAL ADAMEC

V LAKŠÁR. NOVEJ VSI.

Kamerové systémy