Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)

Uprostred trojice sôch svätých v parku je súsošie Piety pod krížom. Podľa zakladateľského nápisu v kartuši podstavca ho dali postaviť Štefan Žák a manželka Anna, rod. Maceovich, v roku 1912. Súsošie nie je označené výrobcom, ale keďže má podobné charakteristiky aj na podstavci a ohrádke ako susedné dve signované sochy, možno predpokladať, že jeho výrobcom je kamenárska dielňa A. Loos Brno. Obec dala všetky tri sochy v roku 2005 zrenovovať.

"Ó bolastná
Rodičko Božia
MARIA!
ktorá si mrtvé telo Syna
Svojeho s láskou a bola
stou objímala vypros
nám milosti, aby sme z
lásky k Nemu kríže svo
je trpezlive snášali"

Ku cti bolesnej Matky Božej
venovali manželia
ŠTEFAN ŽÁK
a
ANNA MACEOVICH
1912.

Kamerové systémy