Pred kaplnkou sv. Šimona a Júdu je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1895. Tento letopočet je vyrytý v dolnom kubuse, do vyššieho je vložená tabuľka zakladateľa kríža Šimona Klempu. Do podstavca je vložená kamenná tabuľka s modlitebnými veršami. Kríž je signovaný výrobcom (A. Loos v Brně.).

 

Najsladssí Ježissu!

Nebuď mi sudcom,

ale wykupiteľom.

Môj Ježissu!

Milosrdestwi.

 

In loco suo natali erigi curavit

SIMON KLEMPA

praep. Canonicus tirnaviensis.

 

Šimon Klempa (1811 – 1903), prepošt a trnavský kanonik, bol prvým redaktorom Katolíckych novín. Narodil sa v Lakšárskej Novej Vsi a je na miestnom cintoríne aj pochovaný. V roku 2009 mu obec na fasáde kaplnky, za krížom, ktorý dal vo svojom rodisku postaviť, odhalila pamätnú tabuľu.
Ďalšie údaje o kríži a jeho predchodcovi publikovala L. Včelková Pernischová. Kríž bol v roku 2004 opravený, bola naň umiestnená kovová krížová nadstavba, pretože pôvodná kamenná po veternej smršti v januári 2003 spadla. Súčasťou kríža boli aj dve sochy svätých (dnes sú na ich miestach lampáše), ešte okolo roku 1930 stáli na svojich miestach.
Krížom sa nahradil pôvodnejší kríž z roku 1761, ktorý pred kaplnkou niekedy stával. Ten bol drevený s plechovým korpusom Krista. Bol ohradený plotom. Dal ho postaviť farár Ján Kabarec za 5 florénov Jozefovi Hájekovi. Ján Kabarec bol v rokoch 1735 až do svojej smrti 1766 farárom v obci. Finančne podporil stavbu spomínanej kaplnky sv. Šimona a Júdu v roku 1754 a zložil aj základinu na jej údržbu.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 191, 198, 204, 206

Kamerové systémy