Lakšárska Nová Ves - kríž (1761, 1895) pred kaplnkou

Pred kaplnkou sv. Šimona a Júdu je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1895. Tento letopočet je vyrytý v dolnom kubuse, do vyššieho je vložená tabuľka zakladateľa kríža Šimona Klempu. Do podstavca je vložená kamenná tabuľka s modlitebnými veršami. Kríž je signovaný výrobcom (A. Loos v Brně.).

 

Najsladssí Ježissu!

Nebuď mi sudcom,

ale wykupiteľom.

Môj Ježissu!

Milosrdestwi.

 

In loco suo natali erigi curavit

SIMON KLEMPA

praep. Canonicus tirnaviensis.

 

Šimon Klempa (1811 – 1903), prepošt a trnavský kanonik, bol prvým redaktorom Katolíckych novín. Narodil sa v Lakšárskej Novej Vsi a je na miestnom cintoríne aj pochovaný. V roku 2009 mu obec na fasáde kaplnky, za krížom, ktorý dal vo svojom rodisku postaviť, odhalila pamätnú tabuľu.
Ďalšie údaje o kríži a jeho predchodcovi publikovala L. Včelková Pernischová. Kríž bol v roku 2004 opravený, bola naň umiestnená kovová krížová nadstavba, pretože pôvodná kamenná po veternej smršti v januári 2003 spadla. Súčasťou kríža boli aj dve sochy svätých (dnes sú na ich miestach lampáše), ešte okolo roku 1930 stáli na svojich miestach.
Krížom sa nahradil pôvodnejší kríž z roku 1761, ktorý pred kaplnkou niekedy stával. Ten bol drevený s plechovým korpusom Krista. Bol ohradený plotom. Dal ho postaviť farár Ján Kabarec za 5 florénov Jozefovi Hájekovi. Ján Kabarec bol v rokoch 1735 až do svojej smrti 1766 farárom v obci. Finančne podporil stavbu spomínanej kaplnky sv. Šimona a Júdu v roku 1754 a zložil aj základinu na jej údržbu.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 191, 198, 204, 206

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy