Pred kostolom je nízky drevený kríž s plechovou strieškou. Pravdepodobne sem bol premiestnený od zvonice, kde postavili nový kameninový kríž. Pred zvonicou stával drevený kríž s plechovým korpusom Krista najmenej od začiatku 20. storočia aspoň do roku 1951. Kríž pri kostole sa zdá byť podľa dochovaných fotografií rovnaký, len je znížený a opatrený novším plechovým korpusom Krista. Obyvatelia Mikulášova kopali v roku 1965 základy pre zamýšľaný kostol, ale pre obštrukcie socialistických úradov mohli pokračovať v stavbe, oficiálne určenej už ako Dom smútku, až v roku 1968. Je možné, že v spomenutých rokoch tu aj osadili drevený kríž.

Kamerové systémy