Mikulášov - kríž pred kostolom

Pred kostolom je nízky drevený kríž s plechovou strieškou. Pravdepodobne sem bol premiestnený od zvonice, kde postavili nový kameninový kríž. Pred zvonicou stával drevený kríž s plechovým korpusom Krista najmenej od začiatku 20. storočia aspoň do roku 1951. Kríž pri kostole sa zdá byť podľa dochovaných fotografií rovnaký, len je znížený a opatrený novším plechovým korpusom Krista. Obyvatelia Mikulášova kopali v roku 1965 základy pre zamýšľaný kostol, ale pre obštrukcie socialistických úradov mohli pokračovať v stavbe, oficiálne určenej už ako Dom smútku, až v roku 1968. Je možné, že v spomenutých rokoch tu aj osadili drevený kríž.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy