Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci

V obci pri zákrute do Borského Mikuláša je kamenný kríž z roku 1903 v kovanej ohrádke. Letopočet je súčasťou vytesaného zakladateľského nápisu, podľa ktorého ho dali postaviť Ignác Kabarec a Jozef Adamec. Podľa máp však kríž na tomto mieste existoval pravdepodobne nepretržite aspoň od od 2. polovice 18. storočia. Kríž bol v roku 2005 zrenovovaný.

 

Najsladši Ježišu

nebiď mi Sudcom

lež Vykupitelom!

Moj Ježišu,

milosrdenstvo!

 

Ku cti a chvále Božej

zakladateli

IGNÁC KABAREC

JOZEF ADAMEC

Roku Páne 1903

Kamerové systémy