Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci

V obci pri zákrute do Borského Mikuláša je kamenný kríž z roku 1903 v kovanej ohrádke. Letopočet je súčasťou vytesaného zakladateľského nápisu, podľa ktorého ho dali postaviť Ignác Kabarec a Jozef Adamec. Podľa máp však kríž na tomto mieste existoval pravdepodobne nepretržite aspoň od od 2. polovice 18. storočia. Kríž bol v roku 2005 zrenovovaný.

 

Najsladši Ježišu

nebiď mi Sudcom

lež Vykupitelom!

Moj Ježišu,

milosrdenstvo!

 

Ku cti a chvále Božej

zakladateli

IGNÁC KABAREC

JOZEF ADAMEC

Roku Páne 1903

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy