Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)

Socha sv. Jána Nepomuckého v obci má v spodnej časti podstavca iniciály G R (počiatočné iniciály mena zakladateľa sochy) a letopočet 1762. Môžeme predpokladať, že počas obnovy v roku 1906 bol podstavec prestavaný. Podľa vizitácie z roku 1788 dali sochu sv. Jána na murovanom podstavci postaviť Juraj a Marína Ričičkoví v roku 1762.

Svatý
JÁNE
Nepomucky,
Priklade
všetkých cností
Oroduj za nás!
1762 + 1906

G R
1762

 

Lýdia Včelková: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 204

Kamerové systémy