Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)

Socha sv. Jána Nepomuckého v obci má v spodnej časti podstavca iniciály G R (počiatočné iniciály mena zakladateľa sochy) a letopočet 1762. Môžeme predpokladať, že počas obnovy v roku 1906 bol podstavec prestavaný. Podľa vizitácie z roku 1788 dali sochu sv. Jána na murovanom podstavci postaviť Juraj a Marína Ričičkoví v roku 1762.

Svatý
JÁNE
Nepomucky,
Priklade
všetkých cností
Oroduj za nás!
1762 + 1906

G R
1762

 

Lýdia Včelková: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 204

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy