Lakšárska Nová Ves - drevený kríž pri kostole

Pri kostole stojí drevený kríž s kľačadlom. Nemá žiadne nápisy, ale je pravdepodobné, že bol postavený na pamäť misií, ktoré sa tu konali v roku 1947 alebo 1948.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 208

Kamerové systémy