Židovský cintorín (novší), Skalica

V Skalici sú dva židovské cintoríny. Novší cintorín sa nachádza za kresťanskými cintorínmi. Židia ho zriadili krátko pred rokom 1900, po zaplnení staršieho. Na prelome tisícročí bol tento cintorín už v dezolátnom stave. Jeho priestor býval trvale zarastený náletovými drevinami a z náhrobníkov už nestál ani jeden, len zopár ich bolo možné nájsť povalených a nezasypaných. V tejto dobe tu boli už len zvyšky pletivovej ohrady, ale pôvodná ohrada bola murovaná a na cintorín sa vstupovalo cez obradovú halu. Po hale a múre, okrem dvoch kamenných článkov v rohoch cintorína, niet dnes ani pamiatky.
V roku 2010 dal Ústredný zväz ŽNO cintorín obnoviť. Priestor bol vyčistený a vztýčených približne sedem desiatok náhrobníkov. Ich počet prekonal očakávania, aj keď je zrejmé, že pôvodný počet náhrobníkov bol väčší. Teraz sú usporiadané v siedmich radoch a zopár ich je na odľahlom mieste vzadu pri plote. Najstaršie sú z roku 1895. Časom veľa náhrobníkov spadlo, hlavne v roku 2016, ale bol to skôr dôsledok sadania pôdy, než vandalizmu.

Eugen Barkány, Ľudovít Dojč: Židovské náboženské obce na Slovensku, Bratislava 1991, str. 108

 

Mapa a menný zoznam cintorína

Na cintoríne je v skutočnosti menej náhrobných kameňov, ako by sa javilo podľa mapy. Ich menné a popisné súčasti boli pri generálnej obnove cintorína osadené zväčša na samostatné miesta, pretože nebolo jasné, ktoré k sebe patria. Ak v zozname nie je priradené číslo náhrobného kameňa a ani jeho fotografia, bol kameň spadnutý a prístupný len stranou bez nápisu.

Identifikáciu všetkých náhrobkov vykonala pani Ludmila Pártošová, mená a dáta úmrtí z pomníkov porovnala s matričnými údajmi. Mohla tak pomníky priradiť k bezmenným podstavcom na iných miestach cintorína a rad podstavcov bez náhrobkov mohol byť opatrený menami zosnulých. Pre ľahšiu orientáciu v zozname osôb by ste mali vedieť, že haKohen = kohenita, haLevi = levita, bat = dcéra, betula = slobodná žena.

Mapa židovského cintorína v Skalici

 

 • I. 01. Josefine Monath, rod. Grünwald, nar. v Uníne, zom. 18. 8. 1910 (13 Av 5670) v Skalici vo veku 63 r. (podľa matriky 58), pochovaná 19. 8. 1910, hebr. menom Perl, meno otca József
 • I. 02. nemecké verše, signatúra kamenára: Weissmann
 • I. 03. Johanna Oberländer, rod. Kohn, nar. v Skalici, zom. 12. 1. 1904 (25 Tevet 5664) v Skalici vo veku 60 r., pochovaná 14. 1. 1904, meno manžela Max (Mordechaj)
 • I. 04. Max Oberländer, nar. v Borskom Svätom Jure, zom. 28. 2. 1903 (po zotmení, 2 Adar 5663) v Skalici vo veku 54 r., pochovaný 2. 3. 1903, hebr. menom Mordechaj, meno manželky Johanna Kohn
 • I. 05. Antonia Kolb, nar. vo Vrádišti, zom. 5. 1. 1903 (5 Tevet 5663) v Skalici vo veku 70 r., pochovaná 6. 1. 1903, hebr. menom Dvora, meno manžela Ignacz (Ajcik Moše haKohen)
 • I. 06. Regina Werner, rod. Werner, nar. 30. 3. 1851 v Skalici, zom. 12. 12. 1902 (12 Kislev 5662) v Skalici, pochovaná 14. 12. 1902, hebr. menom Rivka, meno manžela Ignacz, meno otca Wolf, meno matky Sali Epstein
 • I. 07. Rozalia Keppichová, rod. Grünbergerová, nar. 18. 11. 1860 v Považskej Bystrici, bývala v Skalici, zom. 26. 12. 1937 v nemocnici v Trenčíne, pochovaná 29. 12. 1937, hebr. menom Rivka, meno otca Samuel, meno matky Adela Link

 

 • II. 01. Sali Spitzer, nar. v Mokrom Háji, zom. 7. 4. 1925 (13 Nisan 5685) v Skalici vo veku 42 r., pochovaná 8. 4. 1925, hebr. menom Sara
 • II. 02. podstavec patrí k II. 05
 • II. 03. Max Neuman, nar. 1863 v Uníne, zom. 31 3 1922 (2 Nisan 5682) v Skalici vo veku 59 r., hebr. menom Mordechaj, pozn.: na nižšom základovom kameni signatúra kamenára B. Beck, Strassnitz (Strážnice na Morave)
 • II. 04. venované mužovi od smútiacej manželky a detí
 • II. 05. Salamon Braun, nar. vo Vrádišti, zom. 30. 6. 1924 (28 Sivan 5684) v Skalici vo veku 74 r., pochovaný 1. 7. 1924, hebr. menom Šlomo, meno manželky Julie Klein (Jitl), meno otca Ješaja;
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec II. 02
 • II. 06. Julie Braun, rod. Klein, nar. v Skalici, zom. 2. 8. 1918 (v predvečer šabatu 24 Av 5678) v Skalici vo veku 63 r. (podľa matriky 64), pochovaná 4. 8. 1918, hebr. menom Jitl, meno manžela Salamon (Šlomo);
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec II. 09
 • II. 07. Moritz Allina, zom. 6. 5. 1927 (4 Ijar 5687) v Skalici vo veku 68 r., pochovaný 8. 5. 1927, hebr. menom Michael, meno manželky Jetty Telatko
 • II. 09. podstavec patrí k II. 06
 • II. 10. Johanna Grünwald, rod. Hoffmann, zom. 19. 1. 1912 (po zotmení, 1 Švat 5672) v Skalici vo veku 56 r., pochovaná 21. 1. 1912, hebr. menom Hicel, meno manžela Armin (Cvi)
 • II. 11. Samuel Tolnai (Telatko), zom. 30. 8. 1914 (8 Elul 5674) v Skalici vo veku 78 r., pochovaný 31. 8. 1914, hebr. menom Šmuel, meno manželky Katalin Spitzer (Giterl), meno otca Jehuda Telatko;
  Katharina Tolnai, rod. Spitzer, nar. Mikulov (na Morave), zom. 23. 4. 1926 (9 Ijar 5686) v Skalici vo veku 86 r., pochovaná 25. 4. 1926, hebr. menom Giterl, meno manžela Samuel (Šmuel), meno matky Kajla;
  pozn. náhrobok manželov, patrí k nemu podstavec V. 08
 • II. 12. Johanna Goldfinger, rod. Brück, nar. vo Vrádišti, zom. 23. 7. 1912 (9 Av 5672) v Skalici vo veku 63 r., pochovaná 24. 7. 1912, hebr. menom Chajele, meno manžela Jehuda;
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec IV. 04
 • II. 13. Ludwig Tolnay (Lajos, Telatko), nar. 24. 12. 1869 v Skalici, 31 r., zom. 24. 5. 1900 (25 Ijar 5660) v Skalici vo veku 30 r., pochovaný 24. 5. 1900, hebr. menom Jehuda, meno otca Samuel Telatko (Šmuel), meno matky Katarina Spitzer
 • II. 14. Joachim Spitzer, nar. v Mikulove (na Morave), zom. 30. 7. 1900 v Skalici vo veku 87 r. (podľa matriky 90), pochovaný 31. 7. 1900

 

 • III. 01. Fanny Popper, zom. 12. 2 1929 (2. Adar I. 5689) vo veku 81 r., hebr. menom Frumet, meno manžela Ferdinand (Perec), zomrela ako vdova. Na náhrobku je zaznamenané meno ich jediného potomka syna Michaela (Michael Jehuda), nar. 28. 3. 1874, ktorý ako vojak zostal nezvestný v dobe 1. svetovej vojny. V roku 1924 mu bol súdne stanovený 31. 10. 1920 za deň smrti.
 • III. 03. Milan Hoffer, nar. v Skalici, 42 r., zom. 14. 10. 1925 (po zotmení, 27 Tišri 5686) v Skalici vo veku 42 r., pochovaný 16. 10. 1925, hebr. menom Michael, meno otca Josef, meno matky Regina Elsner (Rivka)
 • III. 04. Regine Hoffer, rod. Elsner, nar. v Skalici, zom. 13. 12. 1934 (7 Tevet 5695) v Skalici vo veku 75 r., pochovaná 16. 12. 1934, hebr. menom Rivka, meno manžela Josef, meno otca Michal, meno matky Rosalia Wortmann (Zelda);
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec III. 06
 • III. 06. podstavec patrí k III. 04
 • III. 08. Wilhelm Werner (Vilmos), zom. 30. 6. 1904 (17 Tamuz 5664) v Skalici vo veku 90 r., hebr. menom Wolf / Benjamin Zeev, meno manželky Fáni Kuhner;
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec III. 17
 • III. 10. Leopold Schefranek (Lipót), nar. vo Vrádišti, zom. 21. 5. 1903 (24 Ijar 5663)v Skalici vo veku 90 r., pochovaný 22. 5. 1903, hebr. menom Lejb haLevi, meno manželky Karolina Elsner;
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec III. 15
 • III. 11. Ruhe sanft.
 • III. 12. Ruhe sanft.
 • III. 13. Max Weiss (Miksa), nar. v Závode, zom. 11. 2. 1899 (1 Adar 5695) v Skalici vo veku 73 r. (podľa matriky 72), hebr. menom Michael, meno manželky Regina Wartmann
 • III. 14. Louise Wortmann, rod. Ehrenstein, zom. 17. 4. 1901 (28. Nissan 5661) v Skalici vo veku 65 r., pochovaná 19. 4. 1901, hebr. menom Zisl, meno manžela Adolf (Aharon)
 • III. 15. podstavec patrí k III. 10
 • III. 16. Berta Nascher, nar. 20. 12. 1892 v Skalici, 24 r., zom. 24. 12. 1916 (29 Kislev 5677) vo veku 24 r., pochovaná 26. 12 1916, hebr. menom Perl, meno otca Mór, meno matky Rozálie Elsner
 • III. 17. podstavec patrí k III. 08
 • III. 18. Adolf Wortmann, 73 r., zom. 8. 4. 1897 (5 Nisan 5657) vo veku 73 r. (podľa matriky zomrel 6. 4. 1897 vo veku 71 r.), hebr. menom Aharon, meno manželky Luiza Ehrenstein

 

 • IV. 01. Rosalia Sillinger, rod. Weiszmann, nar. 12. 6. 1843, zom. 28. 6. 1917 (8 Tamuz 5677) vo veku 73 r., pochovaná 29. 6. 1917, hebr. menom Sarl, meno manžela József
 • IV. 04. podstavec patrí k II. 12
 • IV. 05. Moritz Nascher, nar. v Popudinách, 89 r., zom. 17. 11. 1926 (11 Kislev 5687) v Skalici vo veku 89 r., pochovaný 18. 11. 1926, hebr. menom Mordechaj
 • IV. 06. nemecké verše
 • IV. 07. Moritz Hacker, 97 r., nar. v Lackenbachu (Rakúsko), zom. 23. 2. 1920 (5 Adar 5680) v Skalici vo veku 97 r., pochovaný 25. 2. 1920, hebr. menom Moše. pozn.: na nižšom základovom kameni signatúra kamenára: B. Beck, Strassnitz
 • IV. 08. podstavec patrí k IV. 09
 • IV. 09. Herman Telatko (Armin), zom. v Skalici 29. 1. 1915 (14 Švat 5675) vo veku 84 r., pochovaný 31. 1 1915, hebr. menom Gavriel Cvi, obchodník, meno manželky Jozsefa Rebenwurzel;
  Josefine Telatko, rod. Rebenwurzel, nar. v Strážniciach na Morave, zom. 17. 10. 1915 (9 Chešvan 5676) vo veku 82 r., hebr. menom Pesl, meno manžela Herman;
  pozn.: náhrobok manželov, patrí k nemu podstavec IV. 09
 • IV. 10. Regine Weiss, rod. Wortmann, 84 r., zom. 10. 12. 1911 (po zotmení, 20 Kislev 5672) v Skalici vo veku 84 r. ako vdova, pochovaná 11. 12 1911, hebr. menom Rivka, meno manžela Michael
 • IV. 11. Antonie Hayek, rod. Spitzer, nar. v Pápe (Maďarsko), zom. 25. 10 1926 (17 Chešvan 5687) v Skalici vo veku 79 r., pochovaná 27. 10. 1926, hebr. meno Dobriš
 • IV. 12. nemecké verše
 • IV. 13. Netti Chlamtacs, rod. Beinhacker, nar. v Petrovej Vsi, zom. 9. 12. 1926 (4 Tevet 5687) v Skalici vo veku 65 r., hebr. menom Ester, meno manžela Josef Moše;
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec IV. 15
 • IV. 14. Franciska Beinhacker, nar. v Petrovej Vsi, zom. 24. 4. 1923 (8 Ijar 5683) v Skalici, hebr. menom Frumet, "betula", meno otca Mordechaj haKohen;
  Julie Beinhacker, nar. v Petrovej Vsi, zom. 12. 9. 1924 (12 Elul 5684) v Skalici vo veku 72 rokov, hebr. menom Jentel, "betula", meno otca Mordechaj haKohen
 • IV. 15. podstavec patrí k IV. 13
 • IV. 16. Albert Kolb, nar. v Kátove, zom. 27. 12. 1899 (25 Tevet 5660) vo Vrádišti vo veku 67 r., pochovaný 29. 12. 1899, hebr. menom Abraham Hirš haKohen, obchodník s poľnohospodárskymi produktami, najmä s obilím, žil vo Vrádišti, meno manželky July Spitz, meno otca Wolf;
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec VIII. 03
 • IV. 17. Franz Kohn, nar. v Senici, 90 r., zom. 9. 7. 1902 v Skalici ako vdovec vo veku 90 r. (podľa matriky 87), pochovaný 11. 7. 1902, hebr. menom Perec haKohen
 • IV. 18. Wilhelm Kolb, zom. 19. 3. 1897 (15 Adar 5657) vo veku 103 r., hebr. menom Wolf haKohen

 

 • V. 01. Heinrich Schefranek, nar. vo Vrádišti, zom. 3. 5. 1928 (po zotmení, 14 Ijar 5688) v Skalici vo veku 83 r., pochovaný 4. 5. 1928, hebr. menom Chanoch, meno manželky Theresia Böhmer (Rajzl);
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec V. 04
 • V. 03. Therese Schefranek, rod. Böhmer, nar. v Podivíne (Morava), zom. 2. 6. 1925 (10 Sivan 5685) v Skalici vo veku 81 r., pochovaná 3. 6. 1925, hebr. menom Rajzl, meno manžela Heinrich (Chanoch);
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec V. 05
 • V. 04. podstavec patrí k V. 01
 • V. 05. podstavec patrí k V. 03
 • V. 06. Julie Roth, rod. Zelinka, nar. 20. 6. 1896 v Skalici, zom. 8. 10. 1931 (27 Tišri 5691) v Skalici vo veku 35 r., pochovaná 9. 10. 1931, hebr. menom Jitl, meno manžela Ignatz (Izak), meno otca Mózes (Moše), meno matky Netti Klein, správny hebr. rok úmrtia má byť 5692, v matrike sa priezvisko za slobodna uvádza ako Selinko
 • V. 07. nemecké verše, signatúra kamenára: Weissmann, Skalica
 • V. 08. podstavec patrí k II. 11

 

 • VI. 01. Max Böhmer, rodisko: Kostel, zom. 26. 6. 1912 (11 Tamuz 5672) v Skalici vo veku 65 r., pochovaný 27. 6. 1912, hebr. menom Mordechaj Cvi, obchodník, meno manželky Hermin Klein
 • VI. 03. nemecké verše, signatúra kamenára: Weissmann
 • VI. 04. Lipót Telatko, zom. 11. 10. 1901 (29 Tišri 5662) v Skalici vo veku 76 r. ako vdovec, pochovaný 13. 10. 1901, signatúra kamenára: Neuman, Lundenburg
 • VI. 05. David Drechsler, nar. v Holíči, zom. 28. 8. 1899 (22 Elul 5659) v Skalici vo veku 23 r., pochovaný 29. 8. 1899, podľa matriky Drexler - zomrel 27. 8. 1899
 • VI. 06. Rosalie Landesberger, nar. 15. Elul 1827 (7. 9.) v Brody, zom. 17. 2. 1897 (15. Adar 5657) v Skalici, hebr. menom Rachel, nevydatá, meno otca Moše;
  pozn.: k náhrobku patrí podstavec VI. 07
 • VI. 07. podstavec patrí k VI. 06
 • VI. 08. Rozália Schwarz, nar. 6. 2. 1872 v Skalici, zom. 28. 7. 1895 (7 Av 5655) v Skalici na tuberkulózu, pochovaná 29. 7. 1895, hebr. menom Cirl, "betula", meno otca Michael, meno matky Katti Brichta
 • VI. 09. Kamilla Weisz, nar. 25. 2. 1883 v Skalici, zom. 6. 4. 1895 (12 Nisan 5655), pochovaná 7. 4. 1895, hebr. menom Kajla, meno otca Samuel (Šmuel), meno matky Berta Wodak, otec bol učiteľom náboženstva
 • VI. 10. Bertha Monath, zom. 16. 9. 1908 (20 Elul 5668) vo veku 26 r., hebr. menom Bejle, meno otca Josef

 

 • VII. 02. Simon Maier, nar. 1. 2. 1846, zom. 15. 3. 1925 (19. Adar 5685), hebr. menom Šimeon Jehuda, meno manželky Berta Samek, meno otca Gavriel, meno matky Jentl
 • VII. 04. Berta Mayer, rod. Samek, nar. 1844 v Prievaloch, zom. 10. 2. 1924 (06 Adar I. 5684) v Skalici vo veku 80 r., hebr. menom Brejndl, meno manžela Simon (Šimeon Jehuda)

 

 • VIII. 01. Karolina Schefranek, rod. Elsner, zom. 10. 12. 1918 v Skalici vo veku 65 r., pochovaná 12. 12. 1918, hebr. menom Gnendl, meno manžela Lipót, signatúra kamenára: Weissmann, Skalica
 • VIII. 02. Fany Werner, rod. Kühner, 81 r., zom. 30. 3. 1921 (20 Adar II. 5581) v Skalici vo veku 81 r., pochovaná 1. 4. 1921, hebr. menom Fradl, meno manžela Wilhelm
 • VIII. 03. podstavec patrí k IV. 16

 

 • IX. 02. Jaakov Cvi, zom. v mesiaci Tevet, meno otca Avraham (zväčša nečitateľné)
 • IX. 03. Marie Brück, zom. 12. 6. 1897 (12 Sivan 5657) vo veku 60 r., pochovaná 14. 6. 1897, meno manžela Ignácz
 • IX. 05 Jakob Guttmann, nar. v Starej Turej, zom. 28. 12. 1895 (12 Tevet 5655) v Skalici vo veku 54 r., pochovaný 30. 12. 1895, hebr. menom Michael Jehuda haLevi, podomový obchodník, meno manželky Katalin Telatko, meno otca Salamon, meno matky Kati Grünbaum (Golda)

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy