Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves

V roku 1927 žilo v Lakšárskej Novej Vsi 31 židov a ďalší dvaja v blízkom Mikulášove. V obci mali modlitebňu v dome mäsiara Weisza, prezývaného Cilák. Židia v Lakšárskej Novej Vsi si cintorín založili za obcou pri ceste do Šaštína. Dnes sú v zalesnenom priestore cintorína zachovalé len tri náhrobky, z toho dva vztýčené. Niekoľko ďalších je v torzovitom stave.

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 227

Kamerové systémy