Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom

Vľavo od vchodu na cintorín je železný kríž na kamennom podstavci. Na pridanej plechovej kartuši je modlitebný verš (JEŽIŠU NAJTRPEZLIVEJŠÍ ZMILUJ SA NAD NAMI). L. Včelková Pernischová o ňom napísala, že je to jeden z najstarších krížov v obci. Pôvodne stál vpravo od vchodu na cintorín, ale v roku 1995 bol o pár metrov premiestnený pri úprave okolia. Autorka pracovala s kanonickou vizitáciou z roku 1788, ktorá spomína pred kostolom drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Ten by sme mohli možno považovať za predchodcu kríža spred cintorína.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 204, 207

Kamerové systémy