Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom

Vľavo od vchodu na cintorín je železný kríž na kamennom podstavci. Na pridanej plechovej kartuši je modlitebný verš (JEŽIŠU NAJTRPEZLIVEJŠÍ ZMILUJ SA NAD NAMI). L. Včelková Pernischová o ňom napísala, že je to jeden z najstarších krížov v obci. Pôvodne stál vpravo od vchodu na cintorín, ale v roku 1995 bol o pár metrov premiestnený pri úprave okolia. Autorka pracovala s kanonickou vizitáciou z roku 1788, ktorá spomína pred kostolom drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Ten by sme mohli možno považovať za predchodcu kríža spred cintorína.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 204, 207

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy