Lakšárska Nová Ves - kríž (1937, 1951) na kraji obce

Na kraji obce pri ceste do Mikulášova dali v roku 1937 postaviť kríž Jozef Soják a Terézia Sojáková, rod. Chudá. V roku 1951 bol na jeho mieste postavený asi úplne nový kríž. Horeuvedené mená sú súčasťou nápisu, vytesaného do telesa kríža.

 

„OH VY VŠETCI
ČO IDETE CESTOU,
POZRITE, ČI MÁ
NIEKDO TAKÝ BÔL,
AKO JÁ.“ LAMENT 1–12 
POSTOJ ČLOVEČE
JESTLI MA MILUJEŠ
V KRÍŽI MA NÁSLEDUJ! 
P. MÁRIA MATKO BOLESTNÁ
ORODUJ ZA NÁS! 
KU CTI A CHVÁLE BOŹEJ VENOVALI
JOZEF A TEREZIA SOJÁK ROD. CHUDÝ.
ROKU 1937 – ZNOVU ZBUDOVANÝ 1951. 

Kamerové systémy