Lakšárska Nová Ves - kríž (1937, 1951) na kraji obce

Na kraji obce pri ceste do Mikulášova dali v roku 1937 postaviť kríž Jozef Soják a Terézia Sojáková, rod. Chudá. V roku 1951 bol na jeho mieste postavený asi úplne nový kríž. Horeuvedené mená sú súčasťou nápisu, vytesaného do telesa kríža.

 

„OH VY VŠETCI
ČO IDETE CESTOU,
POZRITE, ČI MÁ
NIEKDO TAKÝ BÔL,
AKO JÁ.“ LAMENT 1–12 
POSTOJ ČLOVEČE
JESTLI MA MILUJEŠ
V KRÍŽI MA NÁSLEDUJ! 
P. MÁRIA MATKO BOLESTNÁ
ORODUJ ZA NÁS! 
KU CTI A CHVÁLE BOŹEJ VENOVALI
JOZEF A TEREZIA SOJÁK ROD. CHUDÝ.
ROKU 1937 – ZNOVU ZBUDOVANÝ 1951. 

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Kamerové systémy