Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou

Za severným okrajom obce pri bývalej ceste do Bílkových Humeniec stával liatinový kríž na kamennom podstavci. Pred letom 2019 kríž aj železnú ohrádku odcudzili zberači kovov. V minulosti ku krížu chodievali procesie cez Zelený štvrtok pred Veľkou nocou a ľudia si umývali nohy v blízkom potoku. Konali tak na pamiatku Ježiša Krista, ktorý vo Veľký štvrtok umýval nohy svojím učeníkom. Rovnaké liatinové kríže v regióne nájdeme v Senici, Mokrom Háji, Osuskom, Rovensku. Kríže tohto prevedenia by mohli pochádzať už z 1. polovice 19. storočia, ale na tomto mieste sme ho zaznamenali len na mapách medzivojnového Československa.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 211

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou
Kamerové systémy