Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou

Za severným okrajom obce pri bývalej ceste do Bílkových Humeniec stával liatinový kríž na kamennom podstavci. Pred letom 2019 kríž aj železnú ohrádku odcudzili zberači kovov. V minulosti ku krížu chodievali procesie cez Zelený štvrtok pred Veľkou nocou a ľudia si umývali nohy v blízkom potoku. Konali tak na pamiatku Ježiša Krista, ktorý vo Veľký štvrtok umýval nohy svojím učeníkom. Rovnaké liatinové kríže v regióne nájdeme v Senici, Mokrom Háji, Osuskom, Rovensku. Kríže tohto prevedenia by mohli pochádzať už z 1. polovice 19. storočia, ale na tomto mieste sme ho zaznamenali len na mapách medzivojnového Československa.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 211

Kamerové systémy