Lakšárska Nová Ves - kríž (1906) za obcou

Južne za obcou je pri poľnej ceste kamenný kríž z roku 1906 v kovanej ohrádke. Podľa strohého zakladateľského nápisu ho dali postaviť Gregor a Anna Včelkovi. Bol však zhotovený na mieste, kde podľa máp stával kríž nepretržite aspoň aspoň od 2. polovice 18. storočia. V roku 2007 bol kríž zrenovovaný a natretý.

 

Buď ó Ježišu!

Tvoj svaty kríž

našou útechou v

zármutku, našou silou

v pokušení, našou

najsladšou nádejou

v hodine smrti.

 

REHOR a ANNA

VČELKA

1906

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Mikulášov - zvonica
Mikulášov - Ježiš Kristus
Lakšárska Nová Ves - Pieta pod krížom (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Ján Nepomucký (1762)
Lakšárska Nová Ves - Kalvária
Lakšárska Nová Ves - sv. Vendelín (1912)
Lakšárska Nová Ves - sv. Florián (1912)
Židovský cintorín, Lakšárska Nová Ves
Mikulášov - sv. Vendelín (1938)
Mikulášov - kríž pred zvonicou
Mikulášov - kríž U Studienky
Mikulášov - kríž (1928) na cintoríne
Mikulášov - kríž pred kostolom
Šišoláky - Obrázok na vstupe do osady
Šišoláky - Obrázok v osade
Mikulášov - Obrázok pred obcou
Lakšárska Nová Ves - Valov kríž
Lakšárska Nová Ves - kríž v Šišolákoch
Lakšárska Nová Ves - kríž pred cintorínom
Lakšárska Nová Ves - kríž na ceste ku kostolu
Lakšárska Nová Ves - kríž (1930) v chotári
Lakšárska Nová Ves - kríž (1903) v obci
Lakšárska Nová Ves - liatinový kríž za obcou

Kamerové systémy