Južne za obcou je pri poľnej ceste kamenný kríž z roku 1906 v kovanej ohrádke. Podľa strohého zakladateľského nápisu ho dali postaviť Gregor a Anna Včelkovi. Bol však zhotovený na mieste, kde podľa máp stával kríž nepretržite aspoň aspoň od 2. polovice 18. storočia. V roku 2007 bol kríž zrenovovaný a natretý.

 

Buď ó Ježišu!

Tvoj svaty kríž

našou útechou v

zármutku, našou silou

v pokušení, našou

najsladšou nádejou

v hodine smrti.

 

REHOR a ANNA

VČELKA

1906

Kamerové systémy