Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)

Trojičný stĺp na námestí dal podľa zakladateľskej tabuľky postaviť v roku 1900 Jozef Jozefovič s manželkou Rozáliou, rod. Mihály. Dielo vzniklo v dielni Františka Štáblu z Hodonína. Socha, pilier aj podstavec sú z pieskovca. Fotografie po roku 2004 zachytávajú vážne poškodenia priamo na soche. V rokoch 2010-2011 prebehla obnova stĺpa, ktorú si u reštaurátora Petra Gregvorka objednal Milan Šimek. Po obnove bola na stĺpe osadená kópia sochy z umelého kameňa a originál sa umiestnil v interiéri obecného úradu.

Ku cti a chvále
Najsvatejšej Trojice
vystavili manželia
JOZEFOVIČ JOZEF
a
ROZALIA rod. MIHÁLY.

1900.

 

Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 168-170

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce
Kamerové systémy