Trojičný stĺp na námestí dal podľa zakladateľskej tabuľky postaviť v roku 1900 Jozef Jozefovič s manželkou Rozáliou, rod. Mihály. Dielo vzniklo v dielni Františka Štáblu z Hodonína. Socha, pilier aj podstavec sú z pieskovca. Fotografie po roku 2004 zachytávajú vážne poškodenia priamo na soche. V rokoch 2010-2011 prebehla obnova stĺpa, ktorú si u reštaurátora Petra Gregvorka objednal Milan Šimek. Po obnove bola na stĺpe osadená kópia sochy z umelého kameňa a originál sa umiestnil v interiéri obecného úradu.

Ku cti a chvále
Najsvatejšej Trojice
vystavili manželia
JOZEFOVIČ JOZEF
a
ROZALIA rod. MIHÁLY.

1900.

 

Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 168-170

Kamerové systémy