Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)

Dnes je osamelá v poli socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1760, ale pôvodne okolo nej viedla cesta z Kuklova do Šaštína. Socha svätca na barokovom podstavci je sprevádzaná dvoma anjelikmi putti. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1761 dal sochu s dovolením vikára postaviť Peter Pernecký. Na jej udržiavanie venoval roľu v hodnote 12 zlatých.
V kartuši podstavca je vytesaný zakladateľský nápis v latinčine, podľa ktorého by zakladateľmi boli Peter Pernecký a jeho manželka Anna Papánek. Meno prvého je v nápise obtiažne čitateľné, hádam v tvare Petri Pernecki, viacmenej je domyslené podľa horeuvedenej informácie.

S. I. N.
CURAM HABE DE BONO
NOMINE
EX VOTO
PETRI PERNECKI &
CONJUGIS EJUS ANNAE
PAPANEC
17           60

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 103

Kamerové systémy