Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)

Dnes je osamelá v poli socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1760, ale pôvodne okolo nej viedla cesta z Kuklova do Šaštína. Socha svätca na barokovom podstavci je sprevádzaná dvoma anjelikmi putti. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1761 dal sochu s dovolením vikára postaviť Peter Pernecký. Na jej udržiavanie venoval roľu v hodnote 12 zlatých.
V kartuši podstavca je vytesaný zakladateľský nápis v latinčine, podľa ktorého by zakladateľmi boli Peter Pernecký a jeho manželka Anna Papánek. Meno prvého je v nápise obtiažne čitateľné, hádam v tvare Petri Pernecki, viacmenej je domyslené podľa horeuvedenej informácie.

S. I. N.
CURAM HABE DE BONO
NOMINE
EX VOTO
PETRI PERNECKI &
CONJUGIS EJUS ANNAE
PAPANEC
17           60

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 103

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne
Kamerové systémy