Socha sv. Antona Paduánskeho na štvorhrannom stĺpe s reliéfmi nástrojov umučenia Krista stojí v parku pred františkánskym kláštorom. Podľa latinského nápisu v kartuši hlavice ju dal postaviť správca pálffyovského panstva Mat(hias) Sigrai. Pochybnosti vzbudzuje rímskymi číslicami zaznamenaný letopočet 1073, ktorého zmyslu buď nerozumieme, ale skôr sa predpokladá chyba zhotoviteľa a správny letopočet (vzniku) má byť 1673. Sochár Ladislav Chamuti, ktorý na náklady mesta zreštauroval stĺp so sochou v rokoch 1991-1993, letopočet v tomto smere upravil vsunutím drobnej arabskej číslice. Soche dnes chýba pravá ruka, ktorá odpadla okolo rokov 2007-2008.

GLORIAE DEI
& S: ANTONII
FIXIT MAT SIGRAI
A: M6LXXIII

1673

 

Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách, in: Malacky a okolie 4, Malacky 2011, str. 82, 83

Kamerové systémy