Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)

Socha sv. Antona Paduánskeho na štvorhrannom stĺpe s reliéfmi nástrojov umučenia Krista stojí v parku pred františkánskym kláštorom. Podľa latinského nápisu v kartuši hlavice ju dal postaviť správca pálffyovského panstva Mat(hias) Sigrai. Pochybnosti vzbudzuje rímskymi číslicami zaznamenaný letopočet 1073, ktorého zmyslu buď nerozumieme, ale skôr sa predpokladá chyba zhotoviteľa a správny letopočet (vzniku) má byť 1673. Sochár Ladislav Chamuti, ktorý na náklady mesta zreštauroval stĺp so sochou v rokoch 1991-1993, letopočet v tomto smere upravil vsunutím drobnej arabskej číslice. Soche dnes chýba pravá ruka, ktorá odpadla okolo rokov 2007-2008.

GLORIAE DEI
& S: ANTONII
FIXIT MAT SIGRAI
A: M6LXXIII

1673

 

Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách, in: Malacky a okolie 4, Malacky 2011, str. 82, 83

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy