Unín - kríž (1929) v chotári

Nad obcou pri poľnej ceste pred hájom je v nízkej kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1929. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Helena Krempová, rod. Tokošová. Na kríži je neobvykle vyriešený priestor (dodatočnou úpravou) pre sochu Panny Márie. Na nosnom kubuse je signatúra kamenára (Kocourek v Holíči.).

 

V tomto znaku zvíťazíš.

 

Ku cti a chvále

ukrižovaného Krista Pána

a bolestnej jeho matky

dala postavit

Helena Krempa r. Tokoš.

L. P. 1929.

 

Pozn.: Helena Krempová dala postaviť za obcou pri starej ceste do Petrovej Vsi ďalší kríž už v roku 1909.

Kamerové systémy