Unín - kríž (1929) v chotári

Nad obcou pri poľnej ceste pred hájom je v nízkej kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1929. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Helena Krempová, rod. Tokošová. Na kríži je neobvykle vyriešený priestor (dodatočnou úpravou) pre sochu Panny Márie. Na nosnom kubuse je signatúra kamenára (Kocourek v Holíči.).

 

V tomto znaku zvíťazíš.

 

Ku cti a chvále

ukrižovaného Krista Pána

a bolestnej jeho matky

dala postavit

Helena Krempa r. Tokoš.

L. P. 1929.

 

Pozn.: Helena Krempová dala postaviť za obcou pri starej ceste do Petrovej Vsi ďalší kríž už v roku 1909.

Unín - kaplnka Panny Márie (1946)
Unín - kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1930)
Unín - kaplnka sv. Urbana
Unín - kríž (2017) na kraji obce
Unín - železný kríž (2014) v chotári
Unín - lurdská jaskyňa
Unín - drevený kríž na kraji obce
Unín - krížik pod Zámčiskom
Unín - sv. Vendelín
Unín - sv. Ján Nepomucký za obcou
Unín - sv. Ján Nepomucký v obci
Unín - sv. Florián
Unín - Panna Mária (2007)
Unín - Panna Mária s dieťaťom
Židovský cintorín, Unín
Unín - krížik na kraji hája
Unín - kríž pri kaplnke sv. Urbana
Unín - liatinový kríž v chotári
Unín - drevený kríž v chotári
Unín - kríž (po 1945) v chotári
Unín - kríž pri kostole
Unín - kríž (1993, 2015) pri horárni
Unín - kríž (1982) pri pálenici
Unín - kríž (1938) v chotári
Unín - kríž (1923) za obcou
Unín - kríž (1916, 1965) pred družstvom
Unín - kríž (1910) v chotári
Unín - kríž (1909) na kraji obce
Unín - kríž na Zámčisku
Unín - kríž (1832) na cintoríne
Unín - kríž (1970) pri Unínskych lipkách
Unín - kríž pri Radimovských lipkách
Kamerové systémy