Radošovce - kríž (1911, 1958) na kraji obce

Kamenný kríž z roku 1911 bol pri obnove v roku 1958 presunutý k novovybudovanej ceste do Senice. Zároveň bola zozadu podstavca vložená tabuľka z čierneho skla s datujúcimi údajmi. Podľa nich pôvodnejší kríž z roku 1911 dali postaviť Anton Kral s manželkou Rozáliou, rod. Chocholečkovou a v roku 1958 ho dali obnoviť František Prokeš s manželkou Luciou, rod. Kralovou. Je možné, že kríž je nasledovníkom staršieho, ktorý vizitácia radošovskej farnosti z roku 1788 spomína pri mlyne Belsky. Kríž je pri mlyne zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska neďaleko od miesta dnešného kríža.. 

Na nosnom kubuse je signatúra neznámeho kamenára, na ktorej je čitateľné len miesto pôsobiska Szakolcza. Z maďarského prepisu Skalice je jasné, že sa vzťahuje k pôvodnejšiemu krížu z roku 1911. V kubuse nad signatúrou je drobný orámovaný priestor s nečitateľným nápisom. Podstavec zakrýva masívna prečnievajúca rímsa s čelným oblúkom. Takto stvárnená rímsa na krížoch zo 40-tych rokov minulého storočia v okolí Radošoviec je typická pre kamenára K. Tesara z Chropova. Je možné, že sa podieľal na oprave v roku 1958, aj keď posledný ním signovaný kríž je z roku 1950 v Koválovci.

 

KU CTI A SLÁVE BOŽEJ
DALI POSTAVIŤ TENTO KRÍŽ
ANTON KRAL A MANŽELKA ROZÁRIA
ROD. CHOCHOLEČKOVÁ R. P. 1911.

OBNOVIŤ DALI
FRANTIŠEK PROKEŠ
A MANŽELKA LUCIA
ROD. KRALOVÁ R. P. 1958.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 102

Vieska - Obrázky na Hoštečnej studničke
Radošovce - Božské srdce
Radošovce - Najsvätejšia Trojica (1900)
Radošovce - Pieta
Radošovce - sv. Florián
Vieska - lurdská jaskyňa
Vieska - Hoštečná studnička
Radošovce - kaplnka sv. Huberta v Dlhom jarku
Vieska - Krížová cesta
Židovský cintorín, Radošovce
Vieska - liatinový kríž (1858) pred cintorínom
Vieska - kríž (1996, 2019) na cintoríne
Radošovce - Panna Mária nad vinohradmi
Vieska - kríž na Kalvárii
Vieska - kríž (1910) za obcou
Vieska - Obrázok pri Hoštečnej studienke
Radošovce - drevený kríž v obci
Radošovce - drevený kríž nad priehradou
Radošovce - kríž (1946) vo vinohradoch
Radošovce - misijný kríž (2001)
Radošovce - kríž v Kobylanoch
Radošovce - kríž na cintoríne
Radošovce - kríž (1948) za obcou
Radošovce - kríž (1927) v chotári
Radošovce - kríž (1900) pred kostolom
Kamerové systémy