Na cintoríne v Záhorskej Vsi stojí 7 metrov vysoká zvonička jednoduchej železobetónovej konštrukcie. Zvon do nej dal zhotoviť predseda rybárskeho spolku Miroslav Klíma u Letície Vránovej Dytrychovej v Brodku u Přerova. Zvon o váhe 65 kg nesie meno Peter, pretože apoštol Peter bol patrónom rybárov a rybári na rieke Morave sa považujú za zakladateľov obce. Zvonička bola postavená zo zbierky miestnych občanov a firiem, ktorú organizoval rybársky spolok Morava a kultúrny spolok Uhranská perla. Názvy spolkov boli na zvone zaznamenané spolu s dátumom jeho odliatia (23. júl 2008). Počas obecnej slávnosti 20. septembra 2009 zvoničku posvätil jakubovský farár Štefan Knatek.

Oto Šimkovič: K stavbe zvonice na našom cintoríne, in: zahorskaves.sk

Kamerové systémy