Záhorská Ves - zvonica na cintoríne

Na cintoríne v Záhorskej Vsi stojí 7 metrov vysoká zvonička jednoduchej železobetónovej konštrukcie. Zvon do nej dal zhotoviť predseda rybárskeho spolku Miroslav Klíma u Letície Vránovej Dytrychovej v Brodku u Přerova. Zvon o váhe 65 kg nesie meno Peter, pretože apoštol Peter bol patrónom rybárov a rybári na rieke Morave sa považujú za zakladateľov obce. Zvonička bola postavená zo zbierky miestnych občanov a firiem, ktorú organizoval rybársky spolok Morava a kultúrny spolok Uhranská perla. Názvy spolkov boli na zvone zaznamenané spolu s dátumom jeho odliatia (23. júl 2008). Počas obecnej slávnosti 20. septembra 2009 zvoničku posvätil jakubovský farár Štefan Knatek.

Oto Šimkovič: K stavbe zvonice na našom cintoríne, in: zahorskaves.sk

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž
Kamerové systémy