V Záhorskej Bystrici postavili zvoničku pri kostole a posvätili ju v deň sedemstého výročia 1. písomnej zmienky o obci 25. júla 2014. Zvonička z drevených trámov, ktoré sa zachovali po oprave z rozobratého krovu kostola, je spoločným výtvarným dielom sochára Víta Bojňanského a dekana Ľudovíta Pokojného.

Martin Besedič: Pripomienka pamätného dňa 1. písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici, in: Naša Bystrica 6/2014, str. 7

Kamerové systémy