Záhorská Bystrica - zvonica

V Záhorskej Bystrici postavili zvoničku pri kostole a posvätili ju v deň sedemstého výročia 1. písomnej zmienky o obci 25. júla 2014. Zvonička z drevených trámov, ktoré sa zachovali po oprave z rozobratého krovu kostola, je spoločným výtvarným dielom sochára Víta Bojňanského a dekana Ľudovíta Pokojného.

Martin Besedič: Pripomienka pamätného dňa 1. písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici, in: Naša Bystrica 6/2014, str. 7

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy