Vrádište - evanjelická zvonica

Spoločný zvon evanjelikov a katolíkov na dnes už nejestvujúcej zvonici bol zrekvirovaný počas 1. svetovej vojny. Zvonicu, ktorú postavili okolo roka 1752 v časti Dedina (ulica od námestia k Prietržke), v roku 1916 zbúrali. Evanjelici boli preto rozhodnutí postaviť si vlastnú zvonicu, na ktorú od roku 1927 každoročne odkladali peniaze zo zbierok.
Dňa 8. decembra 1935 padlo definitívne rozhodnutie vrádišťskej evanjelickej fílie v tom zmysle, že zvonica bude venovaná pamiatke Juraja Tranovského a postavia ju v nasledujúcom roku. Na ďalšom filiálnom konvente 16. februára 1936 vybrali pre ňu miesto pri vchode na evanjelický cintorín a na realizáciu stavby vypísali súťaž. Po úspechu v súťaži zvonicu postavila v roku 1936 firma staviteľa Doležala zo Skalice podľa plánov architekta Adolfa Rozborila z moravskej obce Klobouky. Základný kameň bol posvätený 29. júna, aj keď práce započali už 20. júna a 13. septembra mohol už vykonať posviacku hotovej zvonice senior Peter Boor. Nezarátajúc dobrovoľné svojpomocné práce vyšla zvonica 145-členný evanjelický zbor na 81343 korún. Tesárske práce boli dielom Michala Macháčka.
Zvon bol objednaný u firmy Bratia Fischer Trnava. Na zvone sú nápisy: DNES USLIŠÍTE-LI HLASU JEHO * NEZATVRZUJTE SRDCE SVÉHO. ŽALM 95. 7. 8. * LIALI BRATIA FISCHER V TRNAVE V ROKU 1936. / HRAD PŘEPEVNÝ * JEST PÁN BŮH NÁŠ * V ROKU TRANOSCIA, 1636 . 1936, FÍLIA VRÁDIŠŤ.
Zvonica je 20 metrov vysoká. V roku 1942 bolo upravené jej okolie i cintorín. V roku 1967 bola zvonica opravená a omietnutá brizolitom, následne ju posvätili 17. septembra. Ďalšie opravy sa vykonali v rokoch 1985 a 2013.

Ján Ďurovič: Evanjelická veža vo Vrádišti, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1944, str. 71, 72;
Vladimír Petrovič: Stavba veže vo Vrádišti, in: Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Skalici, Skalica 1997, str. 81-84;
Michal Kováč: Vrádište - obec s historicky zakoreneným hospodárstvom, Vrádište 2014, str. 116-119

Vrádište - lurdská jaskyňa
Vrádište - sv. Ján Nepomucký
Vrádište - Božia muka pod vinohradmi
Vrádište - misijný kríž
Vrádište - kríž (1995, 2010) na cintoríne
Vrádište - kríž (1910) pred kostolom
Vrádište - kríž (1910) pred cintorínom
Kamerové systémy