Vinosady - zvonica v Malom Tŕní

Všeobecne sa udáva, že evanjelická zvonica v časti Malé Tŕnie bola postavená koncom 18. storočia. Bývali v nej dva zvony, jeden premiestnený z miestneho kaštieľa a druhý si z vlastných prostriedkov zaobstarala evanjelická cirkev. O oba zvony obec prišla počas 1. svetovej vojny. Jeden zrekvirovala armáda a druhý dala evanjelická cirkev premiestniť na vežu do Modry. Asi bol poškodený, po vojne dali z neho odliať nový zvon a k nemu zakúpili ešte ďalší a obidva v roku 1920 umiestnili do zvonice v Malom Tŕní.

Zvonica, 11. 8. 2008, in: vinosady.sk

Veľké Tŕnie - lurdská jaskyňa
Vinosady - Božia muka
Vinosady - kríž na cintoríne vo Veľkom Tŕní
Vinosady - kríž na cintoríne v Malom Tŕní
Vinosady - kríž (1935) pri kostole
Vinosady - kríž (1891)

Kamerové systémy