Trstín - zvonica v Hájičku

Drevená zvonica v trstínskom Hájičku nesie dva zvony. Ich zhotoviteľom bola firma R. Manoušek a spol. z Brna v roku 1919. Na väčšom je nápis SOLI DEO ET IN HONOREM B. M. VIRGINIS ET S. MARTINI. Na menšom nie je okrem označenia výrobcu badateľný žiadny nápis. Vo zvonici býval niekedy osadený aj iný zvon z roku 1784 od výrobcu Mateja Orfandla z Trnavy.

Elena Kurincová: Kostol Panny Márie v Hájičku, Trstín 1995, str. 12, 13

Trstín - kríž (1958) na okraji chotára
Trstín - Kalvária s Krížovou cestou
Trstín - Božia muka (1831) pri Hájičku
Trstín - Božia muka na bukovskej ceste
Židovský cintorín, Trstín
Trstín - kaplnka za Hájičkom
Trstín - misijný kríž
Trstín - lurdská jaskyňa
Trstín - kríž v obci
Trstín - kríž v Hájičku
Trstín - Obrázok Panny Márie v Klíne
Trstín - kríž na kraji obce
Trstín - kríž (1803) do Bíňoviec
Trstín - sv. Ján Nepomucký (1733) v chotári
Trstín - sv. Ján Nepomucký v obci
Trstín - sv. Vendelín
Trstín - sv. Florián
Trstín - Immaculata (1882)

Kamerové systémy