Drevená zvonica v trstínskom Hájičku nesie dva zvony. Ich zhotoviteľom bola firma R. Manoušek a spol. z Brna v roku 1919. Na väčšom je nápis SOLI DEO ET IN HONOREM B. M. VIRGINIS ET S. MARTINI. Na menšom nie je okrem označenia výrobcu badateľný žiadny nápis. Vo zvonici býval niekedy osadený aj iný zvon z roku 1784 od výrobcu Mateja Orfandla z Trnavy.

Elena Kurincová: Kostol Panny Márie v Hájičku, Trstín 1995, str. 12, 13

Kamerové systémy