Trnovec - zaniknutá zvonica

V obci bol v roku 1871 vybudovaný rímsko-katolícky kostol na mieste bývalej zvonice. Tá sa spomína už vo vizitácii v roku 1788, keď v nej bol jeden zvon. Keďže na zvonici mali podiel aj evanjelickí obyvatelia obce, zvonili na kostole aj pre nich až do obdobia 1. svetovej vojny. Vtedy zvon zrekvirovala armáda. Po vojne si katolíci kúpili do kostola nový zvon a evanjelikom už nezvonili.

??: Trnovec 1548 – 1998, nestránkované

Kamerové systémy