Sobotište - habánska zvonica

Do obce Sobotište sa Habáni prisťahovali v polovici 16. storočia a postupne si vybudovali svoj komunitný dvor. Na svahovom teréne postavili zaklenutú pivnicu. Tá pochádza pravdepodobne zo 17. storočia. Jej vstupnú časť nadstavali v roku 1753 vežou. Postavili si ju tak trochu načierno, ako to vyplýva zo sťažností na habánskeho kazateľa Zachariáša Walthera, zachovaných z roku 1760. Vznikla tak zvonica s tromi hodinami. Ich zvláštnosťou je, že majú len hodinovú ručičku. Hodiny sú pôvodné z doby výstavby zvonice, ich odbíjací mechanizmus dopĺňa zvon z roku 1769. Vrch zvonice tvorí drevená lucerna, striešky na zvonici a lucerne sú z medenej krytiny. V roku 2011 boli hodiny reštaurované z grantu VÚB, pričom sa vykonali aj udržiavacie práce na fasáde.

Rozhodnutie KPÚ Trnava o oprave hodín..., 7. 3. 2011; vyhľadané na www.pamiatky.sk;
Rozhodnutie KPÚ Trnava o oprave zvonice, 15. 4. 2013; vyhľadané na www.pamiatky.sk

Sobotište - habánska kaplnka Svätého kríža
Sobotište - kríž na cintoríne
Sobotište - sv. Ján Nepomucký
Sobotište - sv. Florián (1768)
Židovský cintorín (novší), Sobotište
Židovský cintorín (starší), Sobotište
Sobotište - kríž na ceste do Rohova
Sobotište - kríž na ceste do Kunova
Sobotište - kríž (1801) pri kostole
Sobotište - misijný kríž
Kamerové systémy