V strede obce Smolinské je murovaná zvonica. Vznikla pravdepodobne koncom 18. storočia. Spomína sa vo vizitácii z roku 1788, keď mala jeden zvon. V obci bola ale aj staršia drevená zvonica na cintoríne, ktorú spomína vizitácia z roku 1731 s údajom, že v nej boli dva zvony. Pravdepodobne v nasledujúcich desaťročiach zanikla, pretože ju už ďalšie vizitácie nespomínajú.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 250

Kamerové systémy