Smolinské - zvonica

V strede obce Smolinské je murovaná zvonica. Vznikla pravdepodobne koncom 18. storočia. Spomína sa vo vizitácii z roku 1788, keď mala jeden zvon. V obci bola ale aj staršia drevená zvonica na cintoríne, ktorú spomína vizitácia z roku 1731 s údajom, že v nej boli dva zvony. Pravdepodobne v nasledujúcich desaťročiach zanikla, pretože ju už ďalšie vizitácie nespomínajú.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 250

Smolinské - kríž (1990) na kraji obce
Smolinské - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Smolinské - kaplnka Najsvätejšej Trojice (1932)
Smolinské - kríž (1874) v chotári
Smolinské - Panna Mária s dieťaťom (1678)
Smolinské - Kalvária (1791-1792)
Smolinské - kríž na cintoríne
Smolinské - misijný kríž (1949)
Smolinské - kríž (1927) v obci
Židovský cintorín, Smolinské
Smolinské - kríž (1913) za obcou
Smolinské - Obrázok v obci

Kamerové systémy