Pri hlavnej ceste v strede Smoleníc stojí drevená zvonička, ktorá má za sebou dlhú minulosť. Konštrukcia zvoničky sa už možno aj viackrát obnovila, naposledy v roku 1992, ako je to zaznamenané na kovovej tabuľke z doby obnovy. Až donedávna pretrval v nej zvon označený rokom 1775. Dnes už vo zvoničke nie je.

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 92

Kamerové systémy