Šajdíkove Humence - zvonica

V obci Šajdíkove Humence v časti U Šajdíkov je zvonička zo železnej konštrukcie s drevenou strieškou. Spolu so susediacim krížom ju dal postaviť Jozef Šajdík v roku 1872. Z toho roku pochádza i jej zvon odliaty u Fischerovcov v Trnave. Humence boli vtedy súčasťou Borského Svätého Petra. Dlhoročným zvonárom bol Ján Václavek bývajúci vedľa zvonice. V jeseni 1949 dostavali v obci kostol a spočiatku na jeho vežu premiestnili zvon zo zvonice. Vrátili ho naspäť, keď pre kostol zaobstarali dva väčšie zvony v roku 1975.

 

www.kostolsajdikovehumence.szm.com

Šajdíkove Humence - lurdská jaskyňa
Šajdíkove Humence - kríž (po 1961) v obci
Šajdíkove Humence - kríž (1951) pri kostole
Šajdíkove Humence - kríž (1939) za obcou
Šajdíkove Humence - kríž (1931) v obci
Šajdíkove Humence - kríž (1930) na cintoríne
Šajdíkove Humence - kríž (1872) v obci

Kamerové systémy