Prietržka - zvonica

Nižšie uvedené relevantné údaje o zvonici publikoval P. Brezina.
Zvonica v Prietržke je z polovice 18. storočia. Mala jeden zvon, ako spomína vizitácia z roku 1788. Obec postihol v roku 1850 ničivý požiar, ktorý poškodil aj zvonicu. Keď ju obnovili, opatrili ju novým zvonom a pamätajúc na požiar, vložili do jej niky obraz sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi. Zvonicu po oprave posvätili 10. októbra 1861. V roku 1930 bol obraz sv. Floriána premiestnený na hasičskú zbrojnicu a namiesto neho dali do niky obraz sv. Jána Nepomuckého. V roku 2000 zvonicu opravili nákladom 95 tisíc korún, stratila ale pritom zo svojho historického výrazu. Po oprave ju 3. septembra toho roka posvätili kňazi skalickej farnosti František Kurkin a Štefan Rusnák.
Zvon z roku 1861 zhabala armáda vo vojnovom roku 1916. V obci si namiesto neho zaobstarali v roku 1923 nový zvon s podobnou výzdobou, s reliéfom sv. Floriána. Odliali ho v Brne a bol asi o tretinu menší. Okrem neho je vo zvonici od zvonolejára z Trnavy aj starší väčší zvon z roku 1846 s reliéfom Krista na kríži.

Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 222

Prietržka - kríž na vinohradníckej búde
Prietržka - kaplnka sv. Urbana (1948)
Prietržka - Krížová cesta
Prietržka - lurdská jaskyňa
Prietržka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1797)
Prietržka - kríž (1938, 1998) pod vinohradmi
Prietržka - misijný kríž (1938)
Prietržka - kríž (1915) pred kostolom
Prietržka - kríž (1910) na cintoríne
Prietržka - kríž (1901) v chotári
Kamerové systémy