Prietrž - zvonica na Podhorí

Obyvatelia Podhoria mali túžbu zriadiť v osade zvonicu a v roku 1938 pripravili jej projekt, ktorý sa nakoniec nezrealizoval. Podľa zachovanej listiny, opatrenej schvaľujúcimi pečiatkami evanjelickej fary v Prietrži a Okresného úradu v Senici, mala byť murovaná dvojpodlažná zvonica vysoká 8 metrov.
Novú zvonicu s otvorenou drevenou konštrukciou vybudovali na Podhorí až v roku 2022. Peniaze na jej stavbu získali z darov a predovšetkým z grantu Nadácie ZSE. Bol do nej osadený zvon o váhe 16 kg, ktorý darovala rodina Struhárová. Odlial ho Jakub Vorobeľ z Chotče v roku 2022. Do užívania ju slávnostne odovzdali 11. novembra 2022.

Angelika Kmecová: Zvonica v Prietrži so stavebným povolením z roku 1938 bola zrealizovaná teraz, 3. 11. 2022, in: nazahori.sk;
Galéria - Posvätenie zvoničky na Podhorí 2022, 15. 12. 2022, in: prietrz.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Židovský cintorín, Prietrž
Kamerové systémy