Podbranč - zvonica v Dolnej doline

Zvonicu v Dolnej Doline postavili v roku 1905 podľa projektu Michala Milana Harminca na pozemku, ktorý obci predal roľník Samuel Martiš. Posvätili ju 17. septembra 1905. Dva zvony do nej si zaobstarali už v skoršej dobe. Kúpili ich v roku 1898 od brezovskej evanjelickej cirkvi a provizórne zavesili na dočasnej zvonovej stolici na vŕšku Kruciperk (Kreutzberg) pri evanjelickej škole. Jeden zvon v dobe 1. svetovej vojny zrekvirovali pre potreby armády.
Evanjelická fília Sobotišťa Podbranč si do zvonice v Dolnej Doline zadovážila v roku 1928 dva nové zvony s celkovým nákladom 22547 korún. Boli uliate vo firme bratov Fischerovcov v Trnave, nápisy pre ne zostavil Miloš Beblavý, evanjelický farár zo Sobotišťa. Jeden zvon si zaplatili miestni veriaci zo zbierky, na menší peniaze venoval Ján Jankovič st. Priviezli ich 26. augusta 1928 na železničnú stanicu do Senice. Odtiaľ boli prevezené cez Sobotište, kde boli privítané miestnymi veriacimi, kňazom a učiteľom, ktorí ich odprevadili až po Savarku. Na Dolnej doline ich slávnostnú posviacku vykonal senior Július Bodnár 2. septembra 1928.

Nápisy na zvonoch sme prevzali tak, ako ich zaznamenal Miloš Beblavý v Pamätnej knihe obce Podbranč.

Nápis najväčšieho zvona; "Dnes uslišíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdce svého." Žalm 95. V desiatom roku slobody Československej Otčiny vybudovali horliví cirkevníci ev. a. v. dcérocirkvi Podbranč - Doliny z lásky a s láskou ku božej cti a sláve potomkom na pamiatku leta Páne 1928. Liali bratia Fischer v Trnave.

Nápis prostredného zvona; Fusa per Carolum Filgrader Tyrnaviae. Somtibus Ecc. Brezoviensis Evang. Sub. V. D. M. Paulo Marecsek et curatovibus: Steph. Michálek, Mar. Placsko, Adamo Bednar. Anno Domini 1820.

Nápis najmenšieho zvona; "Toho jste služebníci, hohož posloucháte." Rim. VI. 16. - Zvon tento pre ev. a. v. dcérocirkev darom svojím zbudovať umožnil horlivý muž Jan Jankových v desiatom roku slobody na Podbranč Doline leta Páne 1928. Liali bratia Fischer v Trnave.

Miloš Beblavý: Zvonica na Dolnej Doline, in: Pamätná kniha obce Podbranč, str. 11;
Ján Mlynarčík: Sobotište, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1944, Liptovský Mikuláš, str. 49;
Peter Brezina: Pamiatky, pamätné miesta, in: Podbranč (zost. M. Minďáš), Podbranč 2011, str. 91

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Podbranč - zvonica na Podzámku
Kamerové systémy