Podbranč - zvonica na Podzámku

Stará drevená zvonica na kamenných základoch na Podzámku bola postavená v 17. storočí, ale v roku 1663 vyhorela. Novú postavili na jej mieste niekedy v 2. polovici 19. storočia a začiatkom minulého storočia ju obnovili. Zvon, ktorý v nej zavesili, pochádzal z priečelia evanjelického kostola v Sobotišti, ale zrekvirovali ho v dobe 1. svetovej vojny. Podbranč, evanjelická fília Sobotišťa, si do zvonice v Podzámku zaobstaral v roku 1920 nový zvon (65 kg) od firmy z Broumova. Zvon sa zakúpil zo zbierky rodákov z Ameriky, so sprievodnými nákladmi stál 8300 korún. Jeho posviacku vykonal 30. augusta 1920 Miloš Beblavý, evanjelický farár zo Sobotišťa. Zvonilo sa na ňom vyše 60 rokov, potom praskol. Zvon potom roztavili a materiál z neho sa použil na výrobu nového (95 kg), ktorý posvätil na Podzámku senior Juraj Ševčík 21. decembra 2008.

Miloš Beblavý: Zvony a zonica na Podzámku, in: Pamätná kniha obce Podbranč, str. 10;
Ján Mlynarčík: Sobotište, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1944, Liptovský Mikuláš, str. 48;
Peter Brezina: Pamiatky, pamätné miesta, in: Podbranč (zost. M. Minďáš), Podbranč 2011, str. 92

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Podbranč - zvonica v Dolnej doline

Kamerové systémy