Murovaná zvonica v Kútoch mala svoju predchodkyňu v podobe drevenej zvonice so štvorcovým pôdorysom. Stáli asi na rovnakom mieste. Zvon do tej pôvodnejšej odlial zvonolejár Ján Christelly z Prešporku v roku 1725. Murovaná zvonica bola podľa nápisu nad vchodom postavená alebo aspoň do tejto podoby prestavaná v roku 1826. Na oboch zvoniciach sa zvonilo pri bohoslužbách, pohreboch a tiež pri rôznych výstrahách a živelných pohromách. K zvonici bolo preto zo zadnej strany pristavané požiarne skladisko. Pri ňom vznikla neskôr požiarna zbrojnica, ktorej budovu zbúrali v roku 1969, pretože už špatila okolie. Na stránke encyklopediapoznania.sk je foto ako zvonica vyzerala aj s prístavbami. Na prízemí zvonice boli dve miestnosti, jedna slúžila na zadržiavanie previnilcov a druhá na prenocovanie žobrákom. Od 2. polovice 18. storočia stojí pri zvonici kamenný kríž.
Keď bola v Brodskom pri prechode frontu v roku 1945 zničená veža kostola, Brodčania si požičali z kútskej zvonice zvon na tri roky, než sa im podarilo si zaobstarať vlastné dva nové zvony.

 

Zvonica, in: kuty.media.sk;
Štefan Zajíček: Pamiatky, in: Kúty, Skalica – Kúty 2005, str. 127

Kamerové systémy