Kúty - zvonica

Murovaná zvonica v Kútoch mala svoju predchodkyňu v podobe drevenej zvonice so štvorcovým pôdorysom. Stáli asi na rovnakom mieste. Zvon do tej pôvodnejšej odlial zvonolejár Ján Christelly z Prešporku v roku 1725. Murovaná zvonica bola podľa nápisu nad vchodom postavená alebo aspoň do tejto podoby prestavaná v roku 1826. Na oboch zvoniciach sa zvonilo pri bohoslužbách, pohreboch a tiež pri rôznych výstrahách a živelných pohromách. K zvonici bolo preto zo zadnej strany pristavané požiarne skladisko. Pri ňom vznikla neskôr požiarna zbrojnica, ktorej budovu zbúrali v roku 1969, pretože už špatila okolie. Na stránke encyklopediapoznania.sk je foto ako zvonica vyzerala aj s prístavbami. Na prízemí zvonice boli dve miestnosti, jedna slúžila na zadržiavanie previnilcov a druhá na prenocovanie žobrákom. Od 2. polovice 18. storočia stojí pri zvonici kamenný kríž.
Keď bola v Brodskom pri prechode frontu v roku 1945 zničená veža kostola, Brodčania si požičali z kútskej zvonice zvon na tri roky, než sa im podarilo si zaobstarať vlastné dva nové zvony.

 

Zvonica, in: kuty.media.sk;
Štefan Zajíček: Pamiatky, in: Kúty, Skalica – Kúty 2005, str. 127

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian

Kamerové systémy