Vizitácia z roku 1781 spomína v strede obce drevenú zvonicu s jedným zvonom o váhe 80 libier. Zvonica bola obecná. Zanikla najskôr až potom, keď si katolíci a evanjelici postavili kaplnku (1863) a kostol (1875) s vlastnými zvoničkami.

Michal Duchoň: Dejiny Kráľovej, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 31

Kamerové systémy