Zvonica v Kopčanoch slúžila spoločne pre oboje vierovyznania až do roku 1870. Vtedy ju 10. septembra po dohode získalo evanjelické obyvateľstvo výmenou za roľu Hrúdy. K zvonici patril aj 80 kg vážiaci zvon s nápisom In honorem ste Margarithe V. M. Anno 1850 Fudit me Ant. Beloni Posonii. (Na počesť sv. Margity ma v roku 1850 odlial Anton Beloni v Prešporku). Zvonárom bol hrobár a na zvon sa zvonilo pred pohrebom a počas pohrebného sprievodu.

 

Pavel Proksa: Stánok boží s ľuďmi, Holíč 1995, str. 82

Kamerové systémy